แบบฝึกทักษะ เรื่องบทนำ

https://www.scribd.com/document/353394507/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B3

 

 

แบบทดสอบ เรื่องบทนำ

https://mix.office.com/watch/nfzpevcre6y6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง

ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่

การสร้างแบบจำลองทางฟิสิกส์ เรื่องโพรเจกไทล์ ด้วยโปรแกรม yenka science

การใช้งานโปรแกรม yenka physics
ดาวโหลดโปรแกรมyenka ที่ http://www.neweragames.co.th/crocodileclips/yka_Downloads.php

สไลด์เรื่องบทนำ ม.3, ม.4


ความรู้พื้นฐานวิชาฟิสิกส์ สำหรับผู้เริ่มเรียนวิชาฟิสิกส์

สื่อการเรียนการสอน เรื่องคลื่นกล

มีสื่อประเภทวิดีโอ แสดงการทดลองคุณสมบัติของคลื่นน้ำ  สื่อเอกสารและสไลด์เกี่ยวความรู้เรื่องคลื่นกล

อ่านเพิ่มเติม

Advertisement